Zajęcia grupowe  

(aktualna oferta zajęć grupowych)

 

ZAJĘCIA GRUPOWE: „Czy w Skawinie chrząszcz brzmi w trzcinie?”

 • Adresaci: dzieci w wieku 6-7 lat („0″), 4-5 osób
 • Cel zajęć: trening słuchowego różnicowania głosek szeregów: syczącego i szumiącego
 • Termin i ilość zajęć: wiosna 2023, 5 spotkań
 • Prowadzący: Barbara Kowal – logopeda 
 • W sprawie zapisów prosimy o kontakt z Barbarą Kowal

ZAJĘCIA GRUPOWE „Go! 2 school”

 • Adresaci: dzieci w wieku 6-7 lat (kl. „0”), 6-8 osób 
 • Cel zajęć: rozwijanie postawy zadaniowej i dojrzałości emocjonalnej oraz gotowości do nauki czytania i pisania (ćwiczenia współpracy w parach, ćwiczenia słuchowo-językowe, grafomotoryka, ćwiczenia koncentracji uwagi) 
 • Termin i ilość zajęć: 7 spotkań (w tym 1 spotkanie konsultacyjne dla rodziców); marzec – maj 2023 roku 
 • Prowadzący: Maria Paluch-Arciszewska (neurologopeda), Agnieszka Wentrych (psycholog)
 • W sprawie zapisów prosimy o kontakt z Marią Paluch-Arciszewską, Agnieszką Wentrych 

ZAJĘCIA GRUPOWE poprawiające koncentrację

 • Adresaci: uczniowie klas IV–VI  
 • Cel zajęć: poprawa koncentracji uwagi
 • Termin i ilość zajęć: czwartek g. 14:00 -15:00 w Filii w Mogilanach; poniedziałek g. 17:00-18:00 w Poradni w Skawinie
 • Prowadzący: Jolanta Kawaler
 • W sprawie zapisów prosimy o kontakt z Jolantą Kawaler

ZAJĘCIA GRUPOWE: „Zaprzyjaźnij się z książką”

 • Adresaci: dzieci w wieku 6 lat
 • Cel zajęć: rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zdolności rozumienia tekstów czytanych
  i pracy z tekstem
 • Termin: drugie  półrocze, 4 spotkania
 • Prowadzący: Maria Paluch-Arciszewska, Julia Paluch
 • W sprawie zapisów prosimy o kontakt z Marią Paluch-Arciszewską lub Julią Paluch

WARSZTATY SZYBKIEJ NAUKI

 • Adresaci: 
 1. Uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej
 2. Młodzież ucząca się w klasach I-II szkoły ponadpodstawowej
 • Cel zajęć: Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży chcącej:
 • zwiększyć efektywność uczenia się, osiągać lepsze wyniki w nauce,
 • poznać metody szybkiego zapamiętywania, 
 • opanować metody szybkiego czytania, 
 • poznać sposoby efektywnego notowania,
 • poznać zasady planowania nauki, motywacji i samokontroli procesu uczenia się 
 • Termin zostanie ustalony po zebraniu się minimalnej grupy chętnych osób; cykl 6-8 spotkań, w grupach 4-6 osobowych  
 • Prowadzący: Katarzyna Guguła
 • W sprawie zapisów prosimy o kontakt z Katarzyną Gugułą lub sekretariatem poradni (tel. do poradni: (12) 276 38 40)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH 

DLA DZIECI Z AUTYZMEM W WIEKU 6-7 lat  

 • Zajęcia przeznaczone dla dzieci wykazujących znaczące deficyty w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz komunikacji
 • Zajęcia prowadzone w małej grupie 4-6 osobowej 
 • Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie
 • Termin: październik 2022 – czerwiec 2023, wtorek, godzina 16.00
 • Prowadzący: Katarzyna Guguła, Paweł Tatko 
 • W sprawie zapisów prosimy o kontakt z  Katarzyną Gugułą lub sekretariatem poradni (tel. do poradni: (12) 276 38 40)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH  

DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM W WIEKU 812 LAT 

 • Zajęcia przeznaczone dla uczniów wykazujących znaczące deficyty w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz komunikacji
 • Zajęcia prowadzone w małej grupie 4-6 osobowej 
 • Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie
 • Termin: październik 2022 – czerwiec 2023, wtorek, godzina 17.00
 • Prowadzący: Katarzyna Guguła, Paweł Tatko 
 • W sprawie zapisów prosimy o kontakt z  Katarzyną Gugułą lub sekretariatem poradni (tel. do poradni: (12) 276 38 40)

ZAJĘCIA GRUPOWE:  ARTETERAPIA dla dzieci młodszych 6-9 lat

                                      ARTETERAPIA dla dzieci starszych 10-13 lat

 • Cel zajęć: odreagowanie napięcia, wyrażenie siebie poprzez sztukę plastyczną
 • Termin zajęć: co drugi czwartek na przemian grupa młodsza i starsza – od 15.10.2022 roku
 • Prowadzący: Maria Borowy
 • W sprawie zapisów prosimy o kontakt bezpośredni z Marią Borowy: tel. 506-154-348

ZAJĘCIA GRUPOWE:  ,,Poznajemy siebie i nasze problemy” – na podstawie opowiadań biblioterapeutycznych

 • Adresaci: uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej
 • Cel zajęć: poznanie własnych emocji, wgląd w siebie i swoje problemy, integracja grupowa
 • Termin: poniedziałki co 2 tygodnie od 17.10.2022 roku, około 6-8 spotkań w zależności od potrzeb
 • Prowadzący: Maria Borowy,  Ewelina Sikora (pedagodzy)
 • W sprawie zapisów prosimy o kontakt bezpośredni z Marią Borowy: tel. 506-154-348 lub Eweliną Sikorą 784-789-029Skip to content