Aktualności

 Emilia Bednarczyk –  fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath.  W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracuje jako fizjoterapeuta i terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

 

Kamila Borowy – pedagog

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Skawinie prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz przeprowadza diagnozy pedagogiczne niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży. 

 

Maria Borowypedagog resocjalizacyjny, arteterapeuta, trener IE oraz TZA-ART, mediator.

W   Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuje się diagnozą dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Ma doświadczenie w pracy z młodzieżą trudną, zagrożoną niedostosowaniem społecznym,  mediacjami oraz programami profilaktycznymi i psychoedukacyjnymi. 

 

Dorota Chudy – logopeda

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci starszych.

 

 Małgorzata Czerniawskapsycholog, terapeuta EEG-Biofeedback (certyfikat I i II stopnia).

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz terapię EEG-Biofeedback.

 

Małgorzata Figarska– psycholog, pedagog resocjalizacji

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuję się diagnozowaniem psychologicznym dzieci i młodzieży. Udziela porad i konsultacji, a także prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

dr Marta Furmanpedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI. 

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuje się przede wszystkim realizacją terapii SI w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a także diagnozą procesów integracji sensorycznej oraz diagnozą i terapią pedagogiczną.

 

Katarzyna Guguła – psycholog kliniczny, Certyfikat  Systemowej Terapii w ZTR CMUJ.  

Pracuje pod superwizją Superwizora  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną oraz Trening Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą ujawniającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym, z dziećmi z Zespołem Aspergera i Autyzmem.  

 

Patrycja Kamińska- psycholog

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą.  W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuję\e się diagnozowaniem i leczeniem problemów emocjonalnych i behawioralnych.   

 

Jolanta Kawaler – pedagog, doradzca zawodowy, mediator

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuje się diagnozą pedagogiczną, doradztwem zawodowym, prowadzi mediacje.

 

Barbara Kowalpsycholog, surdologopeda.

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prowadzi terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

 

Anna Kurek logopeda spec. neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny. 

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji, niepłynnością mowy, wadami wymowy oraz diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci.

 

Anna Kutrzebalogopeda spec. neurologopeda i terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej. 

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci m.in. z: opóźnionym rozwojem mowy, alalią/dyslalią, niedokształceniem mowy o typie afazji, oligofazją, zespołami wad wrodzonych i wadami wymowy, prowadzi zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Kornelia Łach psycholog, psychoterapeutka.

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dzieci i młodzieży.

 Obecnie w trakcie dwuletniego szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Agnieszka Łukasik – surdopedagog, terapeuta: EEG Biofeedback (certyfikat I i II stopnia), HEG- Biofeedback i HRV- Biofeedback, 

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prowadzi terapię EEG Biofeedback, diagnozę  pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz zajęcia indywidualne w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. 

 

Julia Paluch- psycholog  

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, udziela wsparcia psychologicznego oraz przeprowadza diagnozę psychologiczną dzieci z trudnościami szkolnymi oraz emocjonalnymi. 

 

Maria Paluch- Arciszewska- logopeda, neurologopeda

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuje się diagnozą logopedyczną dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 

 

Anna Piotrowska – fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeutametody SI oraz NDT – Bobath, terapeuta integracji sensorycznej

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracuje jako terapeuta SI, fizjoterapeuta, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Anna Ruszkiewicz–  psycholog, specjalność: psychologia rodziny.

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wykonuje diagnozy psychologiczne oraz prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży.

 

 Ewelina Sikora – pedagog specjalny – oligofrenopedagog.

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w klasie I oraz uczniów z klas I-VIII oraz diagnozę pedagogiczną

 

Karolina Słomka –  psycholog, Certyfikowany Trener Funkcji Poznawczych. W trakcie studiów z Terapii Integracji Sensorycznej. 

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zajmuje się terapią psychologiczną dzieci i młodzieży w ramach wsparcia oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.  

 

Paweł Tatko – terapeuta EEG-Biofeedback

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  prowadzi terapię EEG-Biofeedback, współprowadzi trening umiejętności społecznych.

 

Agnieszka Wentrych– psycholog, ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii systemowo-psychodynamicznej oraz szkolenie dla terapeutów EEG Biofeedback I i II stopnia

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prowadzi diagnozę psychologiczną rozwoju psychoruchowego oraz diagnozę trudności szkolnych dzieci i młodzieży, zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe, konsultacje dla rodziców dotyczące rozwoju i wychowania dziecka.  

 

Anna Zawadzka- nauczyciel mianowany, logopeda, neurologopeda

 W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej prowadzi zajęcia z dziećmi z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej.

Skip to content