Wstęp deklaracji

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP  https://bip.malopolska.pl/spppskawina,a,1260382,wprowadzenie.html

Dane teleadresowe jednostki:

 1. Kościuszki 10

32-050 Skawina,

tel. 12 276 38 40

e-mail :  poradniaskawina@interia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-16-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-15-06

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-01-12 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Paweł Tatko 
e-mail: poradniaskawina@interia.pl  Telefon: 122763840

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Przy brak  parkingu, brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, możliwość parkowania na parkingu pryz Basenie „Camena”
 • 1 wejście do budynku, schody (2 stopnie) podjazd dla osób niepełnosprawnych 
 • Wejście prowadzi do przedsionka o wymiarach 1,38 m x 1,80 m, oddzielonego podwójnymi wahadłowymi drzwiami o szerokości 1,05 m (klamka pchnij/ciągnij) od właściwej przestrzeni użytkowej.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dostępna toaleta dla osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach inwalidzkich,       usytuowana w głównym korytarzu po lewej stronie, naprzeciwko  Recepcji.
 • Korytarz wewnętrzny szerokości 1,8 m.
 • Gabinety zajęć dostępne dla osób na wózkach, brak progów.
 • Wejścia do  Gabinetów 1,2,3,4,5,7,,11,12,13i : korytarz szerokości 1,8 m, drzwi przeszklone szerokości 100 cm, otwierane z klamki przez pociągnięcie.
 • Wejście Działu Opracowań : w głównym korytarzu, przeszklone drzwi szer. 96 cm otwierane z klamki przez pociągniecie.
 • Wejście do gabinetu Dyrektora: korytarz szerokości 1,8 m, drzwi drewniane szer. 90 cm otwierane klamką przez nacisk
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku jest pętla indukcyjna.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Skip to content